Loading...
cart 0 Položiek 0.00 €

Tím

História

Spoločnosť HERMAN vznikla "na zelenej lúke" v roku 1992 v malom mestečku v srdci Európy a na trhu pôsobí už viac ako 27 rokov. Zakladateľom spoločnosti je Ing. Herman Nagypál, MBA, ktorého meno nesie firma ako svoj názov.

Obchodná značka HERMAN bola zaregistrovaná v roku 1995 vo Švajčiarku a od tej doby spoločnosť predáva produkty výlučne pod vlastnou značkou. Nosný program predaja vždy tvorilo elektrické ručného náradie a nástroje pre stavebné, strojárske a kovospracujúce firmy.

Vďaka kvalite výrobkov a služieb firma získala stabilné postavenie na domácom trhu a viaceré ocenenia za kvalitu od ministerstva hospodárstva ako aj prezidenta republiky.

      

 

Súčasnosť

Firma HERMAN je charakteristická inovačným myslením, promptnými reakciami na požiadavky trhu a modernými metódami práce. Preto sa firma rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie o vlastnú výrobu rezných a brúsnych nástrojov a uplatniť sa aj na zahraničných trhoch.

Odvážne ambície firmy sa naplnili v roku 2015, kedy sme spustili výrobu vlastných produktov. Vďaka systému práce, kvalite vyrábaných produktov a dodržiavaniu požiadaviek európskych noriem sme získali certifikát ISO 9001:2015. Stali sme sa členmi federácie FEPA, združujúcej európskych výrobcov abrazívnych materiálov a nástrojov.

Našou konkurenčnou výhodou na trhu je flexibilita vo výrobe a predaji našich produktov ako aj úzka spolupráca so zákazníkmi pri výrobe nových produktov tak, aby sme zachytili nové technologické trendy a spĺňali ich kvalitatívne očakávania.

                                  

Vízia

Filozofia firmy vždy bola a bude zameraná na čo najlepšie plnenie očakávaní zákazníkov.

Našou ambíciou je nielen naďalej úzko spolupracovať s našimi doterajšími partnermi, ale zároveň získavať čoraz viac spokojných zákazníkov aj na zahraničných trhoch.

Celosvetový trend digitalizácie a robotizácie ovplyvnil aj naše vízie a plány do budúcnosti. Už v súčasnosti zavádzame do prevádzky najmodernejšie technológie v súlade s Priemyslom 4.0.

Veríme, že sa čoskoro zaradíme medzi popredných výrobcov rezných a brúsnych abrazívnych nástrojov v Európe.

 

Produkcia

1. Výrobný proces začína miešaním abrazívnej zmesi zo surovín podľa našich vlastných receptúr. Kvalita vyrobených nástrojov závisí predovšetkým od kvality vstupných surovín a preto im venujeme maximálnu pozornosť. Podliehajú prísnej kontrole fyzikálnych vlastností a chemického zloženia a sú uskladňované v priestoroch s kontrolovanými klimatickými podmienkami.

2. Abrazívna zmes sa za neustáleho miešania dopravuje do lisovacích foriem. Samotné lisovanie abrazívnych rezných a brúsnych nástrojov sa realizuje vysokotlakovými lismi. Lisovacie tlaky a časy sú individuálne pre každý typ vyrábaných nástrojov. Pri lisovaní sa každý výrobok označí interným kódom, s pomocou ktorého vieme spätne analyzovať celý výrobný proces.

3. Vylisované surové nástroje sa pred vytvrdzovaním vkladajú do zväzkov medzi hliníkové platne, ktorých úlohou je zamedziť deformácii nástrojov počas vytvrdzovania a rovnomerne distribuovať teplo do celého objemu vytvrdzovaných nástrojov. Vytvrdzovanie prebieha v elektrických peciach, teplotný priebeh a dĺžka celého procesu závisí od typu vyrábaných nástrojov.

 

4. Hotové nástroje sa po vytvrdení podrobia dôkladnej výstupnej kontrole. Okrem vizuálnej kontroly, pri ktorej sa vyradia nástroje s estetickými nedostatkami sa z každej výrobnej série sa vyberajú náhodne vzorky, u ktorých sa testujú kvalitatívne a bezpečnostné parametre na testovacích zariadeniach, ktoré boli vyvinuté špeciálne na tento účel.

Všeobecné otázky Kontaktujte nás
Ukážka náradia Objednať
Na stiahnutie Katalóg, Manuál, Press kit
Technické poradenstvo Kedykoľvek Vám radi poradíme
Preventívna prehliadka Kedykoľvek Vám radi poradíme
Oprava náradia Objednať