Výzva na predkladanie ponúk -

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

 

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov

v rámci pripravovanej projektovej žiadosti

(v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov –

analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona o verejnom obstarávaní)

 

Názov predmetu zákazky: Dodávka automatizovanej a robotizovanej výrobnej linky pre výrobu
rezných abrazívnych nástrojov priemeru 125mm z keramického zrna

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 22.05.2019

 

Súbory na stiahnutie:

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny

Príloha č. 3 - Návod, pokyny, inštrukcie pre vypĺňanie špecifikácie predmetu zákazky

Príloha č. 4 - Výzva na overenie výšky rozpočtových výdavkov